Menu główne

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

9 czerwca 2023

Szanowni Wnioskodawcy

Uprzejmie przypominamy, że do dochodu osoby/ rodziny ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON nie wlicza się dodatkowego rocznego świadczenia (tj. tzw. trzynastej i czternastej emerytury /renty).

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ