Menu główne
Pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

22 listopada 2023

Trwa pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że nasze wysiłki realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi przyniosą odpowiednie efekty – otwarcie drzwi swoich domów dla dzieci – zaznacza Minister Marlena Maląg.

Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin.

W ramach projektu powstały:

Zachęcamy do śledzenia social mediów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Na bieżąco będą się tutaj pojawiać kolejne informacje i materiały wypracowane w ramach kampanii.

Życzenia Wojewody Mazowieckiego dla Pracowników Socjalnych

21 listopada 2023

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji list do wszystkich pracowników pomocy społecznej w województwie mazowieckim skierował Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, proszę przyjąć moje słowa wielkiego uznania i ogromnej wdzięczności za codzienną, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy kolejny dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Państwu dumę z wykonywanych obowiązków i motywację do podejmowania i osiągania nowych celów. Niech ta praca niezmiennie daje Państwu jak najwięcej satysfakcji życzliwości. Państwo wiedzą najlepiej, z jakimi ludzkimi problemami, a często dramatami, spotykają się na co dzień, i jakie wyzwania niesie ze sobą praca socjalna. Państwa zawód – a raczej misja – wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale również niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, a czasem wręcz dramatycznej. To właśnie Państwo dają tym osobom nadzieję na  godne  życie  i  pomagają  dostrzec  sens  codziennych  zmagań  z  trudnościami i przeciwnościami losu. Państwa działanie dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie, pozwalające przezwyciężyć troski i rozwikłać problemy dnia codziennego.

Dzieląc się dzisiaj z Państwem słowami uznania i szczerych życzeń raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za każdy odruch wrażliwego serca i osobiste zaangażowanie.

łączę wyrazy szacunku i poważania

                                                                                         WOJEWODA MAZOWIECKI
                                                                                               Tobiasz Bocheński

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zyczenia-wojewody-mazowieckiego-dla-pracownikow-socjalnych

13 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny

12 listopada 2023

W poniedziałek, 13 listopada, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu bedzie zamknięte.  Urzędnicy otrzymali wolne za Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), które w tym roku przypada  w sobotę. 

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

9 czerwca 2023

Szanowni Wnioskodawcy

Uprzejmie przypominamy, że do dochodu osoby/ rodziny ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON nie wlicza się dodatkowego rocznego świadczenia (tj. tzw. trzynastej i czternastej emerytury /renty).

MIKOŁAJKI U NAS TO JUŻ TRADYCJA!

15 grudnia 2022

„Wierzyć w św. Mikołaja, to wierzyć w dobro drugiego człowieka.”

Za nami kolejne wydarzenie dedykowane podopiecznym z pieczy zastępczej – Mikołajki. Oprócz naszych milusińskich i ich opiekunów – na imprezie mieliśmy zaszczyt gościć, Wicestarostę Radomskiego – Pana Krzysztofa Kozerę oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Panią  Halinę Janiszek Stajniak, którzy to wszystkim uczestnikom – małym i dużym, życzyli radosnej zabawy i magicznych wrażeń.

Nikt nie mógł narzekać na brak atrakcji. Były wesołe zabawy, malowanie twarzy, słodkości, tańce połączone z Karaoke! Była też wata cukrowa przygotowana przez pomocników Mikołaja. Było gwarnie i radośnie, kiedy zawitał Święty Mikołaj wykrzykując HO, HO, HO i zaczął rozdawać prezenty. Zanim jednak nasi  wychowankowie otrzymali paczki, byli poproszeni przez sędziwego Staruszka Mikołaja o zaśpiewanie piosenki, wyrecytowanie wiersza. Wiele emocji dostarczyło dzieciom to zadanie. Wszystkie  jednak spisały się na medal!

Zresztą… sami zobaczcie!

W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Beacie Domaszewicz – kobiecie orkiestra, wspaniałej animatorce, menadżerce kultury, pedagożce ulicy i stypendystce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesce Stowarzyszenia „Podwórkowe Anioły” za animowanie  imprezy mikołajkowej dla naszych podopiecznych.  Był  to czas dobrej zabawy i mile spędzonego wolnego czasu. Dziękujemy!

 

Zresztą… sami zobaczcie!

Festyn Integracyjny w ramach projektu „Szansa dla Ciebie”

29 sierpnia 2022

W piatek, 26 sierpnia 2022 r odbył się Festyn Integracyjny w Centrum Konferencyjno – Rozrywkowym U GRUBEGO w Wielogórze k/Radomia w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Impreza miała charakter plenerowy. Na festyn przybyły rodziny zastępcze oraz ich podopieczni. W wydarzeniu wzięli również udział starosta Radomski – Pan Waldemar Trelka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Pani Halina Janiszek – Stajniak wraz z kadrą pracowniczą . W okolicznościowym przemówieniu starosta złożył opiekunom zastępczym serdeczne podziękowania za trud włożony w opiekę i wychowanie powierzonych dzieci. Życzył im dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Po części oficjalnej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Dzień obfitował w moc atrakcji dla wszystkich uczestników, szczególnie tych najmłodszych. Byli animatorzy, którzy poprowadzili zabawy taneczno – integracyjne dla dzieci, były bańki mydlane, balony, malowanie na stretchu oraz warsztaty nawlekania na nici korali o różnej kolorystyce i tworzenie bransoletek. Na zakończenie Festynu przyjechała straż pożarna! Możemy wszystkich uspokoić, nie było pożaru. Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej zaprazentowali stroje strażackie i sprzęt, który służy im do gaszenia ognia. Impreza na powietrzu zaostrza apetyt, tak więc jego uczestnicy – Ci mali i duzi mogli liczyć na ciepłe i zimne napoje, pyszne wypieki oraz kiełbaski z grilla.

MAMY CO ŚWIĘTOWAĆ !

1 czerwca 2022


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu Życzą Wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka wszelkiej pomyślności
i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

Jednocześnie z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom powiatu radomskiego, życzymy zdrowia, szczęścia oraz miłości i troski dorosłych. Niech każdy dzień Waszego dzieciństwa będzie nieustającym i fascynującym wyzwaniem, a niezmierzona wyobraźnia – inspiracją do przeżywania kolejnych przygód.

Życzenia składamy również Wszystkim dorosłym, byśmy uczyli się od dzieci, jak pisał Paulo Coelho trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego się pragnie.

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

4 kwietnia 2022

W dniu 3 kwietnia 2022 r, na zaproszenie Caritas Diecezji Radomskiej – pracownicy tut. Centrum wzięli udział w “Charytatywnym malowaniu obrazów”. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie. Temat prac był dowolny. Powstały domki, kwiatki, motylki i ptaszki oraz postacie z historii kina. Jedni skorzystali z gotowych szablonów, inni zdali się na własne umiejętności.

Stworzone przez Nas małe dzieła sztuki zostaną wystawione na licytację, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia b.r. na wydarzeniu „Dzień Dobra”. Dochód z aukcji przeznaczony będzie na pomoc dzieciom, także tym ukraińskim.

 Poniżej link do wydarzenia:

https://radioplus.com.pl/diecezja/62566-znani-i-lubiani-malowali-obrazy-z-mysla-o-dzieciach

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ