Menu główne
Życzenia Wielkanocne

29 marca 2024

Wielkanoc to czas odrodzenia i refleksji nad wartościami, które są dla nas istotne.

W tym wyjatkowym okresie, Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, życzą Państwu, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkańw w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego ALLELUJA.

Życzenia Świąteczne

22 grudnia 2023

Z okazji świat Bożego Narodzenia, Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu,  życzą Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do realizacji wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2024 roku, obfitującego w pasmo sukcesów !

Zaproszenie na Spotkanie Szkoleniowo-Konferencyjne

8 grudnia 2023

Zapraszamy serdecznie na spotkanie szkoleniowo-konferencyjne pn. „Wyzwania i problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości. Studium przypadku na przykładzie powiatu radomskiego”,  które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2023 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w godz. 9.30 – 13.00.

Spotkanie pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego Waldemara Trelki

 Program spotkania:

  1. Rejestracja uczestników (9,30-10,00)
  2. Przywitanie – Waldemar Trelka, Starosta Radomski
  3. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci, jako wyraz implementacji nowej polityki społecznej – pomiędzy teorią a praktyką” (Jolanta Borek Roczniak, Dyrektor PCPR  w Radomiu).
  4. „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jako szansa na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, usług społecznych, integracji i aktywizacji osób wykluczonych” (Małgorzata Mroziewicz Górnik, Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Placówek Pomocy Społecznej).
  5. Przerwa kawowa (10.50-11.10)
  6. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:

3.1. w ramach zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  • w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego (Grażyna Ciechońska , Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych).
  1. Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz dzieci:

5.1. Nowa „twarz” pieczy instytucjonalnej (ksiądz Damian Drabikowski, Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej).

  • Dom z potrzeby serca – problemy i nadzieje rodzicielstwa zastępczego (rodzinna piecza zastępcza) (Urszula Molenda, Zastępca Dyrektora PCPR w Radomiu).
  1. Panel dyskusyjny (12,00-13,00).

Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do podjęcia partnerskiej dyskusji dotyczącej problemów społecznych (jako zagrożenia dla bezpieczeństwa socjalnego jednostki, rodziny i państwa), wyzwań stojących przed obszarem szeroko pojętej polityki społecznej  (w kontekście nowej polityki publicznej) oraz nowych form wsparcia/przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Świadomi Państwa ogromnego zaangażowania w problematykę stanowiącą przedmiot debaty serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału

Pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

22 listopada 2023

Trwa pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że nasze wysiłki realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi przyniosą odpowiednie efekty – otwarcie drzwi swoich domów dla dzieci – zaznacza Minister Marlena Maląg.

Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin.

W ramach projektu powstały:

Zachęcamy do śledzenia social mediów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Na bieżąco będą się tutaj pojawiać kolejne informacje i materiały wypracowane w ramach kampanii.

Życzenia Wojewody Mazowieckiego dla Pracowników Socjalnych

21 listopada 2023

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji list do wszystkich pracowników pomocy społecznej w województwie mazowieckim skierował Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, proszę przyjąć moje słowa wielkiego uznania i ogromnej wdzięczności za codzienną, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy kolejny dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Państwu dumę z wykonywanych obowiązków i motywację do podejmowania i osiągania nowych celów. Niech ta praca niezmiennie daje Państwu jak najwięcej satysfakcji życzliwości. Państwo wiedzą najlepiej, z jakimi ludzkimi problemami, a często dramatami, spotykają się na co dzień, i jakie wyzwania niesie ze sobą praca socjalna. Państwa zawód – a raczej misja – wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale również niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, a czasem wręcz dramatycznej. To właśnie Państwo dają tym osobom nadzieję na  godne  życie  i  pomagają  dostrzec  sens  codziennych  zmagań  z  trudnościami i przeciwnościami losu. Państwa działanie dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie, pozwalające przezwyciężyć troski i rozwikłać problemy dnia codziennego.

Dzieląc się dzisiaj z Państwem słowami uznania i szczerych życzeń raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za każdy odruch wrażliwego serca i osobiste zaangażowanie.

łączę wyrazy szacunku i poważania

                                                                                         WOJEWODA MAZOWIECKI
                                                                                               Tobiasz Bocheński

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zyczenia-wojewody-mazowieckiego-dla-pracownikow-socjalnych

13 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny

12 listopada 2023

W poniedziałek, 13 listopada, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu bedzie zamknięte.  Urzędnicy otrzymali wolne za Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), które w tym roku przypada  w sobotę. 

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

9 czerwca 2023

Szanowni Wnioskodawcy

Uprzejmie przypominamy, że do dochodu osoby/ rodziny ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON nie wlicza się dodatkowego rocznego świadczenia (tj. tzw. trzynastej i czternastej emerytury /renty).

MIKOŁAJKI U NAS TO JUŻ TRADYCJA!

15 grudnia 2022

„Wierzyć w św. Mikołaja, to wierzyć w dobro drugiego człowieka.”

Za nami kolejne wydarzenie dedykowane podopiecznym z pieczy zastępczej – Mikołajki. Oprócz naszych milusińskich i ich opiekunów – na imprezie mieliśmy zaszczyt gościć, Wicestarostę Radomskiego – Pana Krzysztofa Kozerę oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Panią  Halinę Janiszek Stajniak, którzy to wszystkim uczestnikom – małym i dużym, życzyli radosnej zabawy i magicznych wrażeń.

Nikt nie mógł narzekać na brak atrakcji. Były wesołe zabawy, malowanie twarzy, słodkości, tańce połączone z Karaoke! Była też wata cukrowa przygotowana przez pomocników Mikołaja. Było gwarnie i radośnie, kiedy zawitał Święty Mikołaj wykrzykując HO, HO, HO i zaczął rozdawać prezenty. Zanim jednak nasi  wychowankowie otrzymali paczki, byli poproszeni przez sędziwego Staruszka Mikołaja o zaśpiewanie piosenki, wyrecytowanie wiersza. Wiele emocji dostarczyło dzieciom to zadanie. Wszystkie  jednak spisały się na medal!

Zresztą… sami zobaczcie!

W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Beacie Domaszewicz – kobiecie orkiestra, wspaniałej animatorce, menadżerce kultury, pedagożce ulicy i stypendystce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesce Stowarzyszenia „Podwórkowe Anioły” za animowanie  imprezy mikołajkowej dla naszych podopiecznych.  Był  to czas dobrej zabawy i mile spędzonego wolnego czasu. Dziękujemy!

 

Zresztą… sami zobaczcie!

Festyn Integracyjny w ramach projektu „Szansa dla Ciebie”

29 sierpnia 2022

W piatek, 26 sierpnia 2022 r odbył się Festyn Integracyjny w Centrum Konferencyjno – Rozrywkowym U GRUBEGO w Wielogórze k/Radomia w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Impreza miała charakter plenerowy. Na festyn przybyły rodziny zastępcze oraz ich podopieczni. W wydarzeniu wzięli również udział starosta Radomski – Pan Waldemar Trelka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Pani Halina Janiszek – Stajniak wraz z kadrą pracowniczą . W okolicznościowym przemówieniu starosta złożył opiekunom zastępczym serdeczne podziękowania za trud włożony w opiekę i wychowanie powierzonych dzieci. Życzył im dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Po części oficjalnej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Dzień obfitował w moc atrakcji dla wszystkich uczestników, szczególnie tych najmłodszych. Byli animatorzy, którzy poprowadzili zabawy taneczno – integracyjne dla dzieci, były bańki mydlane, balony, malowanie na stretchu oraz warsztaty nawlekania na nici korali o różnej kolorystyce i tworzenie bransoletek. Na zakończenie Festynu przyjechała straż pożarna! Możemy wszystkich uspokoić, nie było pożaru. Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej zaprazentowali stroje strażackie i sprzęt, który służy im do gaszenia ognia. Impreza na powietrzu zaostrza apetyt, tak więc jego uczestnicy – Ci mali i duzi mogli liczyć na ciepłe i zimne napoje, pyszne wypieki oraz kiełbaski z grilla.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ