Menu główne

Menu główne

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 7

26-600 RADOM

NIP: 948- 217-10-92

REGON: 670231597

Telefon : (48) 38 15 070

Fax: (48) 38 15 070

E mail: pcpr@spradom.eu

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

Dyrektor: Halina Janiszek – Stajniak

Godziny urzędowania:

Poniedziałek    8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek  7:30 – 15:30

Bezpośrednie numery telefonów:

 

Sekretariat 48 38 15 070
Główny Księgowy 48 38 15 073
Kierownik zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej 48 38 15 096
Kierownik Zespołu ds.rodzinnej pieczy zastępczej i pomocy społecznej 48 38 15 074
Zespół ds. planowania, księgowości i analiz 48 38 15 072
Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej 48 38 15 075
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej i pomocy społecznej 48 38 15 071
Psycholog 48 38 15 070
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli 48 38 15 070
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi 48 38 15 070
Samodzielne stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych 48 38 15 070

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku.
O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PCPR w Radomiu
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności w PCPR w Radomiu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:
Agnieszka Dors – Koordynator ds. dostępności

adres do korespondencji: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26 – 600 Radom

telefon: /48/ 381 50 70 wew. 307

e – mail: a.dors@pcpr.radom.pl  lub pcpr@spradom.eu

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ