Menu główne

Pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

22 listopada 2023

Trwa pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że nasze wysiłki realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi przyniosą odpowiednie efekty – otwarcie drzwi swoich domów dla dzieci – zaznacza Minister Marlena Maląg.

Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin.

W ramach projektu powstały:

Zachęcamy do śledzenia social mediów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Na bieżąco będą się tutaj pojawiać kolejne informacje i materiały wypracowane w ramach kampanii.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ