Menu główne

Zaproszenie na Spotkanie Szkoleniowo-Konferencyjne

8 grudnia 2023

Zapraszamy serdecznie na spotkanie szkoleniowo-konferencyjne pn. „Wyzwania i problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości. Studium przypadku na przykładzie powiatu radomskiego”,  które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2023 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w godz. 9.30 – 13.00.

Spotkanie pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego Waldemara Trelki

 Program spotkania:

  1. Rejestracja uczestników (9,30-10,00)
  2. Przywitanie – Waldemar Trelka, Starosta Radomski
  3. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci, jako wyraz implementacji nowej polityki społecznej – pomiędzy teorią a praktyką” (Jolanta Borek Roczniak, Dyrektor PCPR  w Radomiu).
  4. „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jako szansa na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, usług społecznych, integracji i aktywizacji osób wykluczonych” (Małgorzata Mroziewicz Górnik, Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Placówek Pomocy Społecznej).
  5. Przerwa kawowa (10.50-11.10)
  6. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:

3.1. w ramach zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  • w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego (Grażyna Ciechońska , Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych).
  1. Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz dzieci:

5.1. Nowa „twarz” pieczy instytucjonalnej (ksiądz Damian Drabikowski, Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej).

  • Dom z potrzeby serca – problemy i nadzieje rodzicielstwa zastępczego (rodzinna piecza zastępcza) (Urszula Molenda, Zastępca Dyrektora PCPR w Radomiu).
  1. Panel dyskusyjny (12,00-13,00).

Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do podjęcia partnerskiej dyskusji dotyczącej problemów społecznych (jako zagrożenia dla bezpieczeństwa socjalnego jednostki, rodziny i państwa), wyzwań stojących przed obszarem szeroko pojętej polityki społecznej  (w kontekście nowej polityki publicznej) oraz nowych form wsparcia/przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Świadomi Państwa ogromnego zaangażowania w problematykę stanowiącą przedmiot debaty serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ