Menu główne
Wszystkie Dzieci uwielbiają dobrą zabawę!

4 sierpnia 2021

We wtorek, 27 czerwca, dzięki uprzejmości Pani Kasi Mazur – właścicielki firmy „Madagaskar – animacje dla dzieci” Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Radomiu wzięli udział w zabawach animacyjnych zorganizowanych w świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej. Nasi milusińscy  samodzielnie zbudowali tor przeszkód, który następnie z radością pokonywały.  Świetnie bawiły się też przy robieniu baniek mydlanych, tańcach, grach w skojarzenia oraz przy wykonywaniu tatuaży.
Bardzo dziękujemy „Madagaskar – animacje dla dzieci” za  chwile pełne wrażeń, które dały naszym podopiecznym dużo radości.
Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd

19 lipca 2021

 

 

 

 

                 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu radomskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd.

 

W 2021 roku program Aktywny Samorząd obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub niedowładem obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym dofinansowanie lub refundacja kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
(przy czym rozpatrywanie wniosków pod względem merytorycznym dla wniosków złożonych w I i II kwartale nastąpi po 30 czerwca 2021r.)

Moduł II

od 01.09.2021 r. do 11.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7B, 26-600 Radom

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony:

https://sow.pfron.org.pl/

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul.Tadeusza Mazowieckiego 7B, 26-600 Radom

lub

pod numerem telefonu:  48 38 15 075

 Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć również na stronie internetowej:

http://www.pfron.org.pl

Wakacje. Niech żyją Wakacje!

13 lipca 2021

 

Za nami kolejne wydarzenia dedykowane naszym podopiecznym – wesołe zabawy, połączone z twórczymi warsztatami z magią karmelu oraz ciekawe wycieczki!

Aktywnie, wesoło i twórczo nasi mali podopieczni rozpoczęli tegoroczne wakacje. W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty, podczas których, uczestnicy zajęć mogli przyjrzeć się sobie, swoim zasobom, emocjom i potrzebom wykorzystując do tego celu karty pracy. Nie zabrakło także zabaw integracyjnych, zespołowych i sprawnościowych, zapewniających zdrową rywalizację, przynoszących wiele emocji i radości. Prawdziwą „wisienką na torcie” były także odwiedziny w Manufakturze Słodyczy „Sama Słodycz ” w Radomiu. W ciszy i skupieniu nasze dzieciaki dowiedziały się jak w magiczny sposób bez użycia maszyn powstają kolorowe słodycze. Prowadzący dokładnie pokazali i objaśnili niezmieniony od wieków ręczny sposób tworzenia wyrobów z karmelu od momentu wylania karmelu na kamienny stół, poprzez nadanie kształtu, barwy i smaku, aż do pakowania gotowego wyrobu. Na zakończenie wszystkie dzieci zrobiły swoje własne małe rękodzieła –  lizaki. Było to wspaniałe połączenie nauki i zabawy!

Nasi mali podopieczni nie mogli narzekać na brak atrakcji także w kolejnych tygodniach wakacji. Była wycieczka do Sabat Krajno oraz do Oceaniki w Świętokrzyskiej Polanie

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, ale szerokie uśmiechy naszych  podopiecznych przekonały nas, że pierwsze tygodnie wakacji były bardzo udane, i żę z niecierpliwością dzieci będą czekać na kolejne wydarzenia!

W tym miejscu, bardzo serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi – Stowarzyszeniu „Słoneczny Dom” za możliwość uczestniczenia naszych dzieci w powyższych działaniach. Dziękujemy Wam!

OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

25 czerwca 2021

Za naszymi podopiecznymi są czasem lata zaniedbań wynikających z traumatycznych przeżyć. Nie rzadko miewali zbyt wiele dorosłych problemów na swojej małej głowie, by skupić się na nauce. Trudności w nauce często nie są wynikiem lenistwa, a skomplikowanej sytuacji, w której przyszło im funkcjonować. Nie zawsze można liczyć na to, że same zbudują wystarczającą motywacje do nauki. Dzieci często potrzebują wsparcia ze strony innych

Z myślą o nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu we współpracy z Panem Marcinem Kozińskim  – wolontariuszem zorganizowało darmowe korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych. Zajęcia obywały się regularnie raz w tygodniu, w każdy piątek o godzinie 15.00.

Co tygodniowe spotkania miały na celu nauczyć podopiecznych systematyczności w nauce, wzmocnić posiadaną wiedzę bądź uzupełnić jej braki.

Wierzymy, że poświęcony dzieciom w ten sposób czas szybko zaowocuje.

Naszemu wolontariuszowi – Panu Marcinowi Kozińskiemu – za nieocenioną pomoc i wsparcie, DZIĘKUJEMY !

 

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że nadal poszukuje osób gotowych zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym rodzinnej pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

MILITARNA PRZYGODA Z DAWKĄ ADRENALINY

25 czerwca 2021

Wszystkie Dzieci uwielbiają się bawić, a zachęcenie ich do szalonych harców nie jest zbyt trudną sztuką.

W poniedziałek, 21 czerwca, dzięki uprzejmości Pana Bartka Marczuka – założyciela nieformalnej grupy „Widzialna ręka”, oraz Kamila Kowala z „Paintball Brothers” Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Radomiu mieli możliwość wzięcia udziału w Turnieju Paintballowym. Była sportowa rywalizacja, doskonała zabawa połączona z miło spędzonym czasem na łonie natury z dawką adrenaliny. Podczas turnieju nie było przegranych, bo przyjemność z gry i obcowania z niesamowitą ekipą była dla naszych podopiecznych bezcenna.

Nie zabrakło również grilla.

Organizatorom bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

A wszystkich zainteresowanych, zachęcamy do obejrzenia zdjęć z imprezy na polu paintballowym.

 

 

Warsztaty muzealne pod chmurką….

7 czerwca 2021

W sobotę 5 czerwca, po raz kolejny nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach  organizowanych w ramach projektu ” Biblioteka Pod Chmurką – Kocykowe Podwórko” – edukacja przez działanie. Tym razem zajęcia odbyły się w Muzeum Wsi Radomskiej. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem a emocjom było co niemiara!

W jednym miejscu dzieci mogły poznać kulturę i tradycję wsi radomskiej –  zobaczyć zagrody chłopskie, dworek, wiatraki, stary kościółek oraz uczestniczyć w warsztatach muzealno – edukacyjnych, połączonych ze wspólnym śpiewaniem i czytaniem bajek.

Pogoda dopisała, a nasze dzieci bawiły się doskonale.

W imieniu Podopiecznych z całego serca dziękujemy naszemu partnerowi Stowarzyszeniu „Słoneczny Dom”  i z niecierpliwością czekamy na kolejne działania.

Hej zabawa, zabawa……

1 czerwca 2021

W dniach 29 -30 maja 2021 r., dzięki współpracy tut. Centrum ze  Stowarzyszeniem „Słoneczny Dom” – w ramach warsztatów „ Pracownia Pozytywnych Emocji” 15 dzieci przebywających w pieczy zastępczej spędziło weekend w Centrum Zabaw – Hula Park oraz kinie Helios na projekcji filmu „Krudowie 2”. Jednocześnie, nasi Milusińscy, przed seansem wzięli udział w konkursach oraz zabawach, które zostały zorganizowane z okazji „Dnia Dziecka”. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń wszystkim opiekunom zastępczym, z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci. 

Był  to czas dobrej zabawy i mile spędzonego wolnego czasu. Przede wszystkim wspólnie i aktywnie – utrwalonego na pamiątkowych zdjęciach.

Dziękujemy serdecznie za miłe spotkanie!

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ