Menu główne
„ODLOTOWE MIKOŁAJKI”

15 grudnia 2021

80 rozdanych  paczek i trzy godziny wspaniałej zabawy – tak najkrócej można opowiedzieć o zabawie  Mikołajkowej, która odbyła się w piątkowe popołudnie, w sali świetlicowej Stowarzyszenia Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu.

Na imprezie mieliśmy zaszczyt gościć, Starostę Radomskiego – Pana Waldemara Trelkę, który skierował słowa podziękowania dla rodzin zastępczych za ich trud włożony w opiekę i wychowanie powierzonych dzieci. Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu za ogromne zaangażowanie w zorganizowanie spotkania. Na koniec wszystkim uczestnikom, życzył radosnej zabawy i magicznych wrażeń. Z kolei obecna na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Pani  Halina Janiszek Stajniak podziękowała wszystkim rodzinom zastępczym za tak licznie przybycie. Jednocześnie podkreśliła, iż takie spotkania są bardzo wartościowe i ważne dla podtrzymywania więzi i dobrych pozytywnych relacji dzieci z opiekunami, jak również integracji rodzin zastępczych z pracownikami pieczy.

Atrakcji było co niemiara. Na dzieci czekali pomocnicy Mikołaja – animatorzy, którzy animowali zabawy ruchowe, angażując do udziału nie tylko najmłodszych uczestników zabawy, ale i ich opiekunów. Oprócz zabaw, którym towarzyszyła w tle muzyka, były warsztaty o tematyce świątecznej – nasi milusińscy ozdabiali pyszne świąteczne pierniczki, wyczarowując na nich magiczne choinki, bombki i mikołaje. W przerwie, można było posilić się przy suto zastawionych stołach, na których czekały smakowite ciasta, soki i inne napoje.

Oczywiście kulminacyjnym punktem spotkania było przybycie św. Mikołaja w towarzystwie wyjątkowego pomocnika Pingwina. Św. Mikołaj, dotarł do dzieci na czas, z atrakcyjnymi podarunkami: słodkościami. Był to też czas na wspólne zdjęcia z najważniejszym gościem.

Zabawa z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych gości – i to nie tylko ze względu na rozmach całego wydarzenia oraz ilość atrakcji i prezentów, ale może przede wszystkim z powodu wyjątkowej atmosfery, jaka się wytworzyła. Budynek tętnił życiem. Była radość! Zabawa! Był śmiech i Dziecięce okrzyki!

Nie udałoby się zorganizować tak wielu atrakcji bez wsparcia: Ks. Krzysztofa Bochniaka, oraz wspaniałych, cudownych wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy !

Dziękujemy także firmie „Madagaskar – animacje dla dzieci” za  chwile pełne wrażeń, które dały  wszystkim uczestnikom zabawy dużo radości.

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

23 listopada 2021

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego w dniu 21 listopada – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu  zorganizowano spotkanie, w którym udział wzięli Starosta  Radomski Pan Waldemar Trelka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Pani Halina Janiszek – Stajniak  oraz  pracownicy.

Spotkanie otworzył Starosta, który skierował słowa uznania dla pracowników naszej jednostki, dziękując za zaangażowanie w pracę i pomoc na rzecz  drugiego  człowieka, życząc jednocześnie, aby ta praca i jej efekty były  powodem do osobistej satysfakcji i bodźcem do dalszego działania.  Do życzeń dołączyła też Dyrektor PCPR, przekazując wszystkim pracownikom wyrazy zadowolenia z ich pracy i szacunku. Oświadczajac jednocześnie, iż praca w PCPR,  które ma zaszczyt reprezentować, to praca trudna i odpowiedzialna ,, często pozostająca  w cieniu ważnych wydarzeń, ale jakże potrzebna ponieważ wzmacnia istotne społeczne dziedziny życia”. Część oficjalną zakończyło spotkanie wszystkich zebranych przy słodkim poczęstunku – torcie. Był to czas integracji, wspólnego świętowania w serdecznej atmosferze. 

FESTYN INTEGRACYJNY „Szansa dla Ciebie”

8 października 2021

W sobotę,  2 października odbył się Festyn Integracyjny w Hotelu U GRUBEGO w Wielogórze k/Radomia w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Impreza miała charakter plenerowy. Na festyn przybyły rodziny zastępcze oraz ich podopieczni. W wydarzeniu wzięli również udział starosta Radomski – Pan Waldemar Trelka i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – Pani Halina Janiszek – Stajniak. W okolicznościowym przemówieniu starosta złożył opiekunom zastępczym serdeczne podziękowania za trud włożony w opiekę i wychowanie powierzonych dzieci. Życzył im dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Po części oficjalnej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Na uczestników czekało wiele atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Byli animatorzy, którzy poprowadzili zabawy taneczno – integracyjne dla dzieci, były dmuchańce, bańki mydlane, balony, malowanie na stretchu oraz zabawy z alpakami. Festyn na powietrzu zaostrza apetyt, tak więc jego uczestnicy – Ci mali i duzi mogli liczyć na ciepłe i zimne napoje, pyszne wypieki oraz kiełbaski z grilla.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w festynie. Zabawa była znakomita !

 

Co to były za Wakacje…

24 września 2021

W sierpniu 2021 r. dzięki współpracy tut. Centrum ze Stowarzyszeniem „Słoneczny Dom” odbywały się  weekendowe warsztaty teatralne dla naszych podopiecznych – realizowane w ramach projektu ,, Krok do przodu po lepsze jutro’’. Celem warsztatów było, rozwijanie umiejętności artystycznych u naszych podopiecznych oraz poszerzanie wiedzy, na temat zachowań prozdrowotnych, sprzyjających profilaktyce uzależnień. Uwieńczeniem warsztatów był rodzinny piknik. Był to czas spędzony na świeżym powietrzu – przy grillu w asyście pięknej pogody. Nie zabrakło też zabaw, tańca, puszczania baniek, dmuchanego zamku oraz licznych konkursów, które umilały integrację i wzmacniały wzajemne relacje u dzieci.

W imieniu PCPR w Radomiu z całego serca dziękujemy naszemu Partnerowi Stowarzyszeniu ,, Słoneczny Dom’’ za współpracę, dobrą zabawę oraz miłą atmosferę i do zobaczenia za rok!

Piknik zorganizowany przez Ośrodek Terapii Rodzin ,,Starówka”

7 września 2021

W dniu 04.09.2021r. odbył się piknik dla dzieci z pieczy zastępczej zorganizowany przez Ośrodek Terapii Rodzin ,,Starówka” na ulicy Grabowej 15a w Radomiu. Dla dzieci przygotowanych było mnóstwo atrakcji np. dmuchańce, tatuaże, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki. Nie zabrakło również Wodzireja, który poprowadził liczne konkursy z nagrodami. Dla dzieci zorganizowany był poczęstunek: wata cukrowa, popcorn, owoce oraz woda. Z pikniku każde dziecko wyszło uśmiechnięte z prezentem oraz zestawem Happy Meal z Mc Donalds.

W pikniku wzięło udział: 31 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.

6 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu informuje, że dnia 31.08.2021r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową.

Jednocześnie informuje, że od 1 września 2021r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.

Wnioski można składać za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym
i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie
z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Aby przejść do Systemu SOW, należy kliknąć w poniższy link: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski na Moduł II można również pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum: https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/14943882 lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie PCPR przy ul. Mazowieckiego 7b, 26-600 Radom.

Wnioski będą przyjmowane do 10 października 2021r.

 

Ruszyło „POGODNE LATO 2021 r.”

4 sierpnia 2021

W dniu 3 sierpnia 2021 roku grupa 43 dzieci z powiatu radomskiego wyjechała na bezpłatny, dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do stanicy harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej  ZHP w Gorzewie (pow. gostyniński) w ramach programu profilaktycznego „Pogodne Lato”. Tegoroczna akcja zmieniła nieco swoją formułę.  Dotychczas w trakcie wszystkich turnusów program realizowany był jedynie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Obecnie uczestniczą w nim dzieci w wieku od 7 do 15  lat, pochodzące z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu oraz te pochodzące z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez wspólny kontakt, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w naturalny sposób przejmą prawidłowe wzorce zachowań, nauczą się pracy w grupie, umiejętności porozumiewania, w tym wyrażania własnych emocji i asertywnego reagowania, a także jak być wytrwałym w pokonywaniu trudności.

Uczestnicy akcji będą mogli liczyć nie tylko na czynny odpoczynek, zabawę i leniuchowanie, ale także na udział w zajęciach o charakterze profilaktycznym. Są one bardzo potrzebne dzieciom żyjącym w obecnej sytuacji epidemicznej i dorastającej w środowisku, w którym występuje duże ryzyko pojawienia się uzależnień.

Udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domów!

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ