Menu główne
Piknik zorganizowany przez Ośrodek Terapii Rodzin ,,Starówka”

7 września 2021

W dniu 04.09.2021r. odbył się piknik dla dzieci z pieczy zastępczej zorganizowany przez Ośrodek Terapii Rodzin ,,Starówka” na ulicy Grabowej 15a w Radomiu. Dla dzieci przygotowanych było mnóstwo atrakcji np. dmuchańce, tatuaże, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki. Nie zabrakło również Wodzireja, który poprowadził liczne konkursy z nagrodami. Dla dzieci zorganizowany był poczęstunek: wata cukrowa, popcorn, owoce oraz woda. Z pikniku każde dziecko wyszło uśmiechnięte z prezentem oraz zestawem Happy Meal z Mc Donalds.

W pikniku wzięło udział: 31 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.

6 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu informuje, że dnia 31.08.2021r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową.

Jednocześnie informuje, że od 1 września 2021r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.

Wnioski można składać za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym
i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie
z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Aby przejść do Systemu SOW, należy kliknąć w poniższy link: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski na Moduł II można również pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum: https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/14943882 lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie PCPR przy ul. Mazowieckiego 7b, 26-600 Radom.

Wnioski będą przyjmowane do 10 października 2021r.

 

Ruszyło „POGODNE LATO 2021 r.”

4 sierpnia 2021

W dniu 3 sierpnia 2021 roku grupa 43 dzieci z powiatu radomskiego wyjechała na bezpłatny, dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do stanicy harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej  ZHP w Gorzewie (pow. gostyniński) w ramach programu profilaktycznego „Pogodne Lato”. Tegoroczna akcja zmieniła nieco swoją formułę.  Dotychczas w trakcie wszystkich turnusów program realizowany był jedynie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Obecnie uczestniczą w nim dzieci w wieku od 7 do 15  lat, pochodzące z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu oraz te pochodzące z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez wspólny kontakt, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w naturalny sposób przejmą prawidłowe wzorce zachowań, nauczą się pracy w grupie, umiejętności porozumiewania, w tym wyrażania własnych emocji i asertywnego reagowania, a także jak być wytrwałym w pokonywaniu trudności.

Uczestnicy akcji będą mogli liczyć nie tylko na czynny odpoczynek, zabawę i leniuchowanie, ale także na udział w zajęciach o charakterze profilaktycznym. Są one bardzo potrzebne dzieciom żyjącym w obecnej sytuacji epidemicznej i dorastającej w środowisku, w którym występuje duże ryzyko pojawienia się uzależnień.

Udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domów!

 

Wszystkie Dzieci uwielbiają dobrą zabawę!

4 sierpnia 2021

We wtorek, 27 czerwca, dzięki uprzejmości Pani Kasi Mazur – właścicielki firmy „Madagaskar – animacje dla dzieci” Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Radomiu wzięli udział w zabawach animacyjnych zorganizowanych w świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej. Nasi milusińscy  samodzielnie zbudowali tor przeszkód, który następnie z radością pokonywały.  Świetnie bawiły się też przy robieniu baniek mydlanych, tańcach, grach w skojarzenia oraz przy wykonywaniu tatuaży.
Bardzo dziękujemy „Madagaskar – animacje dla dzieci” za  chwile pełne wrażeń, które dały naszym podopiecznym dużo radości.
Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd

19 lipca 2021

 

 

 

 

                 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu radomskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd.

 

W 2021 roku program Aktywny Samorząd obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub niedowładem obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym dofinansowanie lub refundacja kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Moduł I
od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
(przy czym rozpatrywanie wniosków pod względem merytorycznym dla wniosków złożonych w I i II kwartale nastąpi po 30 czerwca 2021r.)

Moduł II

od 01.09.2021 r. do 11.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7B, 26-600 Radom

 – w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony:

https://sow.pfron.org.pl/

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul.Tadeusza Mazowieckiego 7B, 26-600 Radom

lub

pod numerem telefonu:  48 38 15 075

 Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć również na stronie internetowej:

http://www.pfron.org.pl

Wakacje. Niech żyją Wakacje!

13 lipca 2021

 

Za nami kolejne wydarzenia dedykowane naszym podopiecznym – wesołe zabawy, połączone z twórczymi warsztatami z magią karmelu oraz ciekawe wycieczki!

Aktywnie, wesoło i twórczo nasi mali podopieczni rozpoczęli tegoroczne wakacje. W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty, podczas których, uczestnicy zajęć mogli przyjrzeć się sobie, swoim zasobom, emocjom i potrzebom wykorzystując do tego celu karty pracy. Nie zabrakło także zabaw integracyjnych, zespołowych i sprawnościowych, zapewniających zdrową rywalizację, przynoszących wiele emocji i radości. Prawdziwą „wisienką na torcie” były także odwiedziny w Manufakturze Słodyczy „Sama Słodycz ” w Radomiu. W ciszy i skupieniu nasze dzieciaki dowiedziały się jak w magiczny sposób bez użycia maszyn powstają kolorowe słodycze. Prowadzący dokładnie pokazali i objaśnili niezmieniony od wieków ręczny sposób tworzenia wyrobów z karmelu od momentu wylania karmelu na kamienny stół, poprzez nadanie kształtu, barwy i smaku, aż do pakowania gotowego wyrobu. Na zakończenie wszystkie dzieci zrobiły swoje własne małe rękodzieła –  lizaki. Było to wspaniałe połączenie nauki i zabawy!

Nasi mali podopieczni nie mogli narzekać na brak atrakcji także w kolejnych tygodniach wakacji. Była wycieczka do Sabat Krajno oraz do Oceaniki w Świętokrzyskiej Polanie

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, ale szerokie uśmiechy naszych  podopiecznych przekonały nas, że pierwsze tygodnie wakacji były bardzo udane, i żę z niecierpliwością dzieci będą czekać na kolejne wydarzenia!

W tym miejscu, bardzo serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi – Stowarzyszeniu „Słoneczny Dom” za możliwość uczestniczenia naszych dzieci w powyższych działaniach. Dziękujemy Wam!

OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

25 czerwca 2021

Za naszymi podopiecznymi są czasem lata zaniedbań wynikających z traumatycznych przeżyć. Nie rzadko miewali zbyt wiele dorosłych problemów na swojej małej głowie, by skupić się na nauce. Trudności w nauce często nie są wynikiem lenistwa, a skomplikowanej sytuacji, w której przyszło im funkcjonować. Nie zawsze można liczyć na to, że same zbudują wystarczającą motywacje do nauki. Dzieci często potrzebują wsparcia ze strony innych

Z myślą o nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu we współpracy z Panem Marcinem Kozińskim  – wolontariuszem zorganizowało darmowe korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych. Zajęcia obywały się regularnie raz w tygodniu, w każdy piątek o godzinie 15.00.

Co tygodniowe spotkania miały na celu nauczyć podopiecznych systematyczności w nauce, wzmocnić posiadaną wiedzę bądź uzupełnić jej braki.

Wierzymy, że poświęcony dzieciom w ten sposób czas szybko zaowocuje.

Naszemu wolontariuszowi – Panu Marcinowi Kozińskiemu – za nieocenioną pomoc i wsparcie, DZIĘKUJEMY !

 

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że nadal poszukuje osób gotowych zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym rodzinnej pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

MILITARNA PRZYGODA Z DAWKĄ ADRENALINY

25 czerwca 2021

Wszystkie Dzieci uwielbiają się bawić, a zachęcenie ich do szalonych harców nie jest zbyt trudną sztuką.

W poniedziałek, 21 czerwca, dzięki uprzejmości Pana Bartka Marczuka – założyciela nieformalnej grupy „Widzialna ręka”, oraz Kamila Kowala z „Paintball Brothers” Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Radomiu mieli możliwość wzięcia udziału w Turnieju Paintballowym. Była sportowa rywalizacja, doskonała zabawa połączona z miło spędzonym czasem na łonie natury z dawką adrenaliny. Podczas turnieju nie było przegranych, bo przyjemność z gry i obcowania z niesamowitą ekipą była dla naszych podopiecznych bezcenna.

Nie zabrakło również grilla.

Organizatorom bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

A wszystkich zainteresowanych, zachęcamy do obejrzenia zdjęć z imprezy na polu paintballowym.

 

 

Warsztaty muzealne pod chmurką….

7 czerwca 2021

W sobotę 5 czerwca, po raz kolejny nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach  organizowanych w ramach projektu ” Biblioteka Pod Chmurką – Kocykowe Podwórko” – edukacja przez działanie. Tym razem zajęcia odbyły się w Muzeum Wsi Radomskiej. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem a emocjom było co niemiara!

W jednym miejscu dzieci mogły poznać kulturę i tradycję wsi radomskiej –  zobaczyć zagrody chłopskie, dworek, wiatraki, stary kościółek oraz uczestniczyć w warsztatach muzealno – edukacyjnych, połączonych ze wspólnym śpiewaniem i czytaniem bajek.

Pogoda dopisała, a nasze dzieci bawiły się doskonale.

W imieniu Podopiecznych z całego serca dziękujemy naszemu partnerowi Stowarzyszeniu „Słoneczny Dom”  i z niecierpliwością czekamy na kolejne działania.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ