JEDNOSTKI PODLEGŁE

JEDNOSTKI PODLEGŁE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

ul. Sienkiewicza 37

26-680 Wierzbica

tel. 48 618 20 59

tel. 48 618 22 59

tel. 48 618 20 78

tel / fax. 48 618 20 59

 

www.dpswierzbica.finn.pl

e-mail: dps.wierzbica@gmail.com

kontakt z oddziałem dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Partyzantów 3

tel. 48 618 33 11

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ