JEDNOSTKI PODLEGŁE

JEDNOSTKI PODLEGŁE

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDLANCE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Jedlanka, ul. Kasztanowa 27, 26-660 Jedlińsk

tel/fax 48 312 14 66

e-mail: sdsjedlanka@gmail.com 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance: Sylwia Markowska

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ