PIECZA ZASTĘPCZA

INTERWENCJA KRYZYSOWA

INFOLINIA 987 – dla osób w kryzysie bezdomności

Infolinia 987całodobowy i bezpłatny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje o różnych formach pomocy dla osób bezdomnych – jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach prowadzony przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ