PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE I PORADNICTWO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Oferowane formy wsparcia:

Rodziny Zastępcze, w realizacji swoich funkcji,  korzystają ze wsparcia Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dodatkowo, w celu wzmocnienia kompetencji opiekunów zastępczych, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia profesjonalną pomoc w ramach grup wsparcia, warsztatów dla rodzin zastępczych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz w formie terapii w miejscu zamieszkania rodzin.


 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ