PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

WSPÓŁPRACA

By skutecznie działać, niezbędna jest współpraca różnych sektorów. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nawiązuje partnerstwa zarówno z instytucjami publicznymi jak również z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta jest dla nas bardzo ważnym elementem w naszej pracy, w zakresie szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie.

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ