PIECZA ZASTĘPCZA

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE I PORADNICTWO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

SZKOLENIA I GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 Ustawy do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą,  w szczególności w ramach grup wsparcia.

W związku z powyższym, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu, w celu realizacji tego zadania organizuje grupowe i indywidualne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, tj. grupę wsparcia dla opiekunów oraz warsztaty dla ich wychowanków.

Dodatkowo tutejsze Centrum, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, organizuje grupę wsparcia dla rodzin biologicznych, starających się o odzyskanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Poprzez cykliczne spotkania z rodzinami zastępczymi, które zostały zakwalifikowane do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin Zastępczych, dzięki wsparciu specjalistów ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”: psychologa, pedagoga, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty ds. uzależnień opiekunowie zastępczy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz wzmocnienia potencjału w zakresie opiekuńczo – wychowawczym.

Spotkania Grupy Wsparcia są okazją do wspólnego spędzenia czasu przez opiekunów i dzieci np. podczas warsztatów  i  zabaw na  Pikniku Rodzinnym.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ