PIECZA ZASTĘPCZA

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE I PORADNICTWO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTYCZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oferuje specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawe, w ramach którego jest możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji zorganizowanych w formie dyżurów dla osób potrzebujących pomocy zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się poprzez kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu lub telefoniczny i realizowane jest przez specjalistów:

  1. KoordynatorPracownik socjalny kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefoniczny: tel: 48 38 15 071 

Oferowane formy wsparcia: w zakresie procedury ustanowienia rodziny zastępczej, wymagań dotyczących kandydatów na rodziców zastępczych, umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielnienia wychowanków, a także udzielania poradnictwa w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia pedagogicznego, udzielanie konsultacji wychowawczych, udzielanie informacji w zakresie specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje i organy. 

  1. Psycholog – poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ( tel. 48 38 15 070 ) lub osobistym. 
  1. Prawnik – poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel: 48 38 15 071) 

Oferowane formy wsparcia: z zakresu prawa rodzinnego tj. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, sprawy rozwodowe, separacja, sprawy z zakresu ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej, sprawy za znęcanie się  nad rodziną itp.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ