PIECZA ZASTĘPCZA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „BETANIA” W WIERZBICY

Nadrzędnym celem placówki jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i niesienie pomocy ludziom uzależnionym. Prowadzący świetlicę przy różnych okazjach i w różnej formie starają się dostarczyć wychowankom rzetelnej wiedzy na temat uzależnień oraz modelować styl życia w trzeźwości.

Z opieki świetlicy korzysta średnio około 30 dzieci.

Placówka oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze oraz o charakterze rozwojowym, pozwalające na kształtowanie zainteresowań. W ramach działań świetlicy organizowane są rozmaite konkursy, które pozwalają młodym ludziom na kreatywność i poznanie swoich możliwości. Wsparcie świetlicy obejmuje również pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizację czasu wolnego. Świetlica propagując pożądane społecznie wzorce zachowań uczy też wychowanków, jak pomagać innym.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ