PIECZA ZASTĘPCZA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DOM MATKI I DZIECKA W JASIEŃCU IŁŻECKIM DOLNYM

Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 gm. Iłża powstał z inicjatywy bp. Jana Chrapka. Działa od 2003r. W swojej strukturze posiadał Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego z filią w Starachowicach. W zakresie działalności placówki socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia. Poza tym, zapewnia wychowankom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych poprzez organizację różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W ramach podejmowanych działań placówka współpracuje z właściwymi PCPR, MOPS, GOPS oraz Ośrodkami Adopcyjnymi, sądami, policją i innymi instytucjami pomocowymi, w zależności od bieżących potrzeb.

Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie
tel/fax: 048 616-01-16
http://www.dmidz-caritas.pl/

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ