WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

MIESZKANIE TRENINGOWE

TRENER SAMODZIELNEGO MIESZKANIA
JEŚLI:

  • masz 20-50 lat
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności
  • chcesz zmian w życiu, ale nie wiesz od czego
  • zacząć

             Zgłoś się do nas!

Zapraszamy na dwumiesięczny turnus w mieszkaniu treningowym w Markach, podczas którego zapewniamy:
– codzienne treningi samodzielności
– wsparcie psychologa
– zajęcia komputerowe
– całodobową opiekę trenerów oraz
towarzystwo rówieśników

 Zgłoszenia:
aneta.oblakowska-gwozdz@pomocnareka.org.pl
696 023 028
www.pomocnareka.org.pl

 

Projekt, współfinansowany przez PFRON zakłada zwiększenie samodzielności oraz aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, a także poprawę ich funkcjonowania w różnych aspektach życia poprzez codzienne treningi usamodzielniające prowadzone w Mieszkaniu Treningowym przez wykwalifikowanych trenerów oraz psychologa.

 

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby w wieku 20-50 lat, które:

• posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• nie zagrażają zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób, nie przejawiają tendencji do zachowań agresywnych, nie są uzależnione,

• wykazują chęci oraz predyspozycje do nabycia kompetencji usamodzielniających, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie,

• są zdolne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych,

• nie wymagają całodobowej hospitalizacji ani stałej opieki pielęgniarskiej

 

Koszt pobytu: 800 zł / dwa miesiące / w tej cenie: żywienie, całodobowa opieka trenera, zajęcia terapeutyczne, codzienne treningi usamodzielniające /indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologa

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ