WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do uczestnictwa w terapii. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w warsztacie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mają na celu rozwijanie umiejętności :

– wykonywania czynności życia codziennego,

– zaradności osobistej,

– psychofizycznych sprawności,

– zawodowych umiejętności umożliwiających udział w szkoleniach zawodowych albo podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowania działalności warsztatu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. Nr 63 poz. 587.

Na terenie powiatu radomskiego działają trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ