WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE PROGRAMY

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu informuje o przystąpieniu przez Powiat Radomski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo […]
Czytaj dalej ›

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020   Powiat Radomski z dniem 01.01.2020 roku przystąpił  do  realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.   Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby […]
Czytaj dalej ›

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ
Samodzielność – Aktywność – Mobilność Wnioski o dofinansowanie programów będą rejestrowane i obsługiwane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wyłącznie w formie elektronicznej  w  ramach Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie  dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego […]
Czytaj dalej ›

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ